Traumatische gebeurtenis meegemaakt? Houd rekening met PTSS

ptss syndroom

Als je in het recente verleden een uiterst nare of schokkende gebeurtenis hebt meegemaakt, dan is het normaal dat je leven in deze fase niet hetzelfde is als voorheen. Mocht je bij de betreffende gebeurtenis gewond zijn geraakt, dan ligt het voor de hand dat je je eerst focust op je fysieke herstel. Maar het emotionele aspect mag geenszins onderschat worden. Een Posttraumatische Stressstoornis (PTSS) ligt namelijk op de loer. Wat je met PTSS voor klachten hebt? Deze zou je kunnen vergelijken met klachten die doen denken aan depressiviteit. Echter zijn de klachten bij iemand met PTSS duidelijk rechtstreeks veroorzaakt door deze ene gebeurtenis. De kans is dan bovendien groot dat in je gedachten de gebeurtenis zich telkens opnieuw afspeelt. Je kunt dan hoe dan ook stellen dat het gebeuren nog geen ‘plekje’ heeft gekregen in je hoofd. Daarom zou het slim zijn als je snel besluit hier iets aan te doen, zodat je ook op korte termijn weer écht je leven kunt oppakken.

ptss syndroom

Vaak voorkomende gebeurtenissen die tot PTSS leiden

Ten eerste moet gezegd worden dat niet iedereen die een traumatische gebeurtenis meemaakt ook last krijgt van PTSS. Of je van deze stoornis last krijgt hangt deels af van erfelijkheid, gedeeltelijk van omgevingsfactoren en ook voor een deel van ‘toeval’. Wereldwijd zijn oorlogsgeweld en natuurrampen vaak voorkomende gebeurtenissen die tot PTSS leiden. In Nederland zijn het vaker geweldsincidenten en ernstige ongevallen die PTSS veroorzaken.

ptss syndroom