Corey McCorkle's yayoi @ Middelheim park, Antwerp  
voor een beter sociaal werk  
line decor
  
line decor
 
 
 
 

 
 
De lectoren

Hieronder volgt een overzicht van de leden van het platform lectoren zorg & welzijn.

Martha van Biene Hogeschool Arnhem Nijmegen Lokale dienstverlening vanuit klantenperspectief martha.vanbiene@han.nl 
  Openbare Les
Margriet Braun (ass. lector) Saxion Hogescholen Community Care & Youth b.m.braun@saxion.nl 
  Openbare Les
Lia van Doorn Hogeschool Utrecht Innovatieve Maatschappelijke Dienstverlening lia.vandoorn@hu.nl 
  Openbare Les
Jeannette Doornenbal Hanzehogeschool Integraal Jeugdbeleid j.m.doornenbal@pl.hanze.nl 
  Openbare Les
Erna Hooghiemstra Avans Hogeschool Jeugd, Gezin en Samenleving btj.hooghiemstra@avans.nl  
  Openbare les
Jan Hoogland Viaa Vormend Onderwijs j.hoogland@viaa.nl
  Openbare Les
  Openbare les 2
Marja Jager-Vreugdenhil Viaa Samenlevingsvraagstukken m.jager@viaa.nl
  Openbare les
Lies Korevaar Hanzehogeschool Rehabilitatie e.l.korevaar@pl.hanze.nl 
Rick Kwekkeboom Hogeschool van Amsterdam Community care r.kwekkeboom@hva.nl
  Openbare Les Avans
  Openbare Les HvA
Lilian Linders Fontys Hogescholen Beroepsinnovatie Social Work l.linders@fontys.nl
 
Judith Metz Hogeschool van Amsterdam Youth Spot j.w.metz@hva.nl
  Openbare Les
Martine Noordegraaf Christelijke hogeschool Ede Jeugd en gezin mnoordegraaf@che.nl
  Openbare Les
Yolanda te Poel Fontys hogeschool pedagogiek Diversiteit en Orthopedagogisch Handelen Y.tePoel@fontys.nl 
Nol Reverda Hogeschool Zuyd Comparative European Social Research and Theory A.Reverda@hszuyd.nl 
  Openbare Les
Margot Scholte  InHolland Maatschappelijk werk margot.scholte@INHolland.nl
  Openbare Les
Frans Spierings Hogeschool Rotterdam Talentontwikkeling: Opvoeder-empowerment F.C.P.P.Spierings@hro.nl 
  Openbare Les
Jan-Pieter Teunisse Hogeschool Arnhem Nijmegen Levensloopbegeleiding bij Autisme JanPieter.Teunisse@han.nl
  Openbare Les
Stijn Verhagen Hogeschool Utrecht Participatie en Maatschappelijke Ontwikkeling stijn.verhagen@hu.nl 
  Openbare Les
Lisbeth Verharen Avans Hogescholen Jeugd, Gezin en Samenleving eaj.verharen@avans.nl 
  Openbare les
Lineke Verkooijen Windesheim Flevoland Klantenperspectief in ondersteuning en zorg lverkooijen@healthschool.nl
  Openbare Les
Bas Vogelvang Avans Hogeschool Reclassering en Veiligheidsbeleid bo.vogelvang@avans.nl
  Openbare Les
Jean-Pierre Wilken Hogeschool Utrecht Participatie Zorg en Ondersteuning jean-pierre.wilken@hu.nl 
       
Oud leden  
 
Sietske Dijkstra Avans Hogescholen Vrouwenopvang en aanpak huiselijk geweld fran.dijkstra@worldonline.nl
  Openbare Les
Petri Embregts Hogechool Arnhem en Nijmegen Zorg voor mensen met een verstandelijke beperking p.j.c.m.embregts@tilburguniversity.edu
  Openbare Les
Hans van Ewijk Hogechool Utrecht Sociaal Beleid, Innovatie en Beroepsontwikkeling hansvanewijk@planet.nl
  Openbare Les
Gaby Jacobs Fontys hogescholen Professionele Waarden in Kritische Dialoog g.jacobs@fontys.nl
  Openbare Les
Doortje Kal Hogeschool Utrecht Kwartiermaken /a> d.kal@kwartiermaken.nl
  Openbare Les
Arend de Kloet Haagse hogeschool Revalidatie a.j.dekloet@hhs.nl
  Openbare Les
Bas Levering Fontys Hogescholen b.levering@fontys.nl 
  Openbare Les
Tine van Regenmortel Fontys hogeschool Sociale Studies Empowerment en kwetsbare groepen t.vanregenmortel@fontys.nl 
  Openbare Les
Jan Steyaert Fontys hogeschool Sociale Studies Sociale Infrastructuur en Technologie Jan@steyaert.org
  Openbare Les
Louis Tavecchio Hogeschool van Amsterdam Vraaggerichte methodiekontwikkeling l.w.c.tavecchio@hva.nl 
  Openbare Les
Peter van Zilfhout Fontys hogescholen Filosofie P.vanZilfhout@fontys.nl
  Openbare Les